STANIANKI


Nasz zespół
Nasz zespół

 

 Zespół Śpiewaczy STANIANKI jest jednym z najstarszych zespołów

w swoim regionie.
27 września 2014 roku obchodził Jubileusz 30-lecia istnienia.
Jako grupa śpiewacza powstał

w 1984 roku przy nowo powstałej parafii rzymsko-katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Potoku-Stanach. Pod kierunkiem Pani Wiesławy Buczek formacja urozmaicała swój repertuar i wzbogacała się o nowe członkinie i członków. Po reaktywacji Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim w 1994 roku, formacja podjęła współpracę z Ośrodkiem, przyjmując nazwę Zespół Śpiewaczy STANIANKI.
Początkowo Zespół występował w strojach jednolitych koloru bordowego

z białą bluzką, uszytych na koszt własny. Od 2012 roku Zespół prezentuje się w strojach krzczonowskich, zakupionych w ramach Małych Projektów przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.
Przez cały okres swojego istnienia Zespół uświetnia swoimi występami uroczystości o randze gminnej a także bierze udział w przeglądach, eliminacjach i uroczystościach na terenach powiatów janowskiego i kraśnickiego.
Co rocznie Zespół uczestniczy w:
- Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Tradycyjnych w Modliborzycach,
- Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Polichnie,
- Przeglądzie Kolęd w Zespole Szkół w Potoku-Stanach,
- Jarmarku Janowskim w Janowie Lubelskim,
- Majówce Tradycyjnej w Modliborzycach,
- Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Weselnych w Potoku Wielkim,
- Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Lokalnej w Potok-Stanach,
- Przeglądzie Pieśni Maryjnej i Patriotycznej w Potoczku.
Ponadto Zespół od 30-tu lat uświetnia swoim śpiewem Msze Święte

w parafii w Potoku-Stanach, uczestniczy w wielu uroczystościach szkolnych, parafialnych, okazjonalnie na terenie gminy Potok Wielki.
Obecnie zespół liczy 10-cioro członków: 8 pań i 2-óch panów. Kierownikiem zespołu jest Pani Wiesława Buczek.
W ciągu 30-tu lat zespół zgromadził wiele dyplomów, fotografii i pamiątek.
Najcenniejsze z nich to Odznaczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przyznane w 2014 roku.

Obecny skaład zespołu:

Wiesława Buczek

Henryka Dąbek

Janina Daniel

Mieczysława Daniel

Władysława Machulak

Helena Szabat

Krystyna Wilk

Irena Figura

Zygmunt Buczek

Wacław Wojciechowski

Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora

 


Zespół tworzą członkinie Klubu Seniora z Potoka Wielkiego działającego już 9 lat. Na zdjęciu od lewej:

Janina Bryczek

Anna Majkut

Anastazja Majkut

Czerwonka

Irena Paprocka

 

Kapela z Potoka Wielkiego

 

Jako nowa formacja w naszym ośrodku, z końcem września 2016 roku powstała Kapela. Kierownikiem jest Pan Robert Ptasznik - instruktor GOKu a skład kapeli tworzą:

Dorota Machulak

Paulina Machulak

Patrycja Tyza

Dominika Witek

Ewa Lenart

Anata Lenart

Kinga Lenart

Aneta Amborska

Joanna Jabłońska

Aneta Rudnicka

Tomasz Figura

Przemysław Omiotek