Współpraca Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim współpracuje z różnymi instytucjami z terenu Gminy Potok Wielki, Powiatu Janowskiego i województwa lubelskiego i nie tylko.

  Na lokalnym terenie Ośrodek prowadzi współpracę z:

- Zespołami Szkół w Potoku Wielkim, Potoku-Stanach i Potoczku

- Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Potoczku

- Gminną Biblioteką Publiczną w Potoku Wielkim

- Klubem Seniora

- Ośrodkiem Pomocy Społecznej

- Ochotniczymi Strażami Pożarnymi

- Gminnym Ludowym Klubem Sportowym

- Towarzystwem Przyjaciół Gminy Potok Wielki

- Lokalną Grupą Działania Leśny Krąg

- Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim

- Ośrodkami Kultury Powiatu Janowskiegoi Kraśnickiego

- Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim

- Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Janowie Lubelskim

- Fabryką Nici Ariadna S.A. w Łodzi

 

Strona w budowie