ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KLUBU SENIORA


Nasz zespół
Nasz zespół

Zespół wyłonił się z członków Klubu Seniora w Potoku Wielkim. Obecnie w jego skład wchodzi 5 solistek i 1 solista. Swoim śpiewem Zespół uświetnia spotkania Klubu, uroczystości szkolne, gminne, kościelne i GOK-u.